top of page
Search

מה ההבדל בין גמרא לתלמוד

מה ההבדל בין תלמוד לגמרא?

טוב, מצטערות לאכזב אבל אין הבדל. מדובר באותו קורפוס עצום שבעברית נקרא תלמוד ובתרגום מילולי לארמית – גמרא. התלמוד הוא הטקסט המכונן ביהדות והוא מורכב ממעין פרוטוקולים של דיונים בין חכמים שהתרחשו בין המאה ה-3 למאה ה-5. חוץ מדיונים עם לוגיקה מורכבת מאוד יש בו גם אגדות, מתכונים, כישופים, בדיחות וכל דבר שאפשר לדמיין. היחידה הבסיסית בגמרא היא סוגיה. לסוגיה בתלמוד יש נושא אחד מוגדר, וממנו מסתעפים נושאי מִשְנֶה, אסוציאציות וציטוטים שמשמשים לחיזוק אחת מהדעות. סוגיות בתלמוד הן לרוב בארמית.

על מה מדברים?

סוגיה תלמודית היא סוג של שיחה, ונושא השיחה הוא המשנה. המשניות הן קטעים קצרים בעברית שעוסקים באורחות החיים שנגזרים מהתורה. הן נערכו על ידי רבי יהודה הנשיא אי אז בתחילת המאה ה-3 לספירה. המשניות מקובצות בתוך פרקים ומסכתות, שמסודרים לפי נושאים בששה סדרים. רבי יהודה הנשיא היה אחרון התנאים (חכמי המשנה) וכבר בדור שלאחריו התחילה תקופת האמוראים (חכמי הגמרא). תפקידם של האמוראים הוא לדון במסורות התנאיות המובאות במשנה. גם הגמרא וגם המשנה מכילות בתוכן סתירות מובהקות ולרוב המחלוקות אין הכרעה.


איך לומדים גמרא?

קשה מאוד ללמוד גמרא, ועם זאת זהו הספר הנלמד ביותר בעולם היהודי. השפה שלה חזקה כל כך שהיא השתלטה כמעט על כל ספר קודש שבא בעקבותיה. באופן מסורתי לומדים בחברותא, כלומר זוג, כשכל אחד מהלומדים מנסה לחלוק על חברו עד כמה שאפשר. יחד שואלים שאלות על כל חלק בטקסט, משרטטים את המבנה הלוגי של הסוגיה, מגלים את ההקשרים שלא מופיעים בסוגיה עצמה אבל הכרחיים להבנה ולבסוף גם לומדים את דברי הפרשנים הקלאסיים כמו רש"י או בעלי התוספות. אחת המטרות הנחשקות בלימוד היא להגיע ל'חידוש' – כלומר הסבר, טענה או שאלה שלא חשבו עליה קודם.


אז מה הקטע עם השמות השונים?

במקור למילים גמרא ותלמוד היו משמעויות קצת שונות. חכמי המשנה השתמשו במילה תלמוד כדי לתאר לימוד, עיון ופירוש, ואילו האמוראים השתמשו במילה גמרא כדי לתאר ידע שהתקבל במסורת. רק במאה ה-7 (תקופת הגאונים) התחילו להשתמש במונח 'תלמוד' כדי לציין את החיבור עצמו. בימי הביניים באירופה הצנזורה של הכנסייה אסרה על השימוש במילה תלמוד ובמקומה השם גמרא צבר פופולריות, יחד עם הכינוי 'ש"ס', ראשי תיבות של ששה סדרים. היום השם 'גמרא' משמש בעיקר את ציבור הלומדים המסורתי, בעוד בחוגים האקדמאים מקפידים על 'תלמוד'.

bottom of page